Wat doet PACT Utrecht?

PACT Utrecht biedt georganiseerde uitwisseling van kennis en kunde, (hulp)vragen, good practices en inspiratie door specialisten. PACT biedt gelegenheid voor netwerken rond D&Ivraagstukken. Dit doen we onder andere door het organiseren van een reeks van activiteiten waarin we jou willen betrekken om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.

Ontmoeting en activiteiten

PACT faciliteert de ontmoeting. PACTleden wisselen in intervisiebijeenkomsten kennis, tools, inspiratie en hun netwerk uit rond diversiteit en inclusie in de breedste zin des woords.
Tijdens ledenbijeenkomsten bieden we inspiratie met keynotes en workshops door interessante mensen en organisaties om ons heen.

Tools en methodes

PACT verzamelt en deelt tools die instellingen ondersteunen bij het diverser en inclusiever maken van de instellingen. Ook maken wij eigen tools, zoals de Vacaturetool.

Critical Friends

Aan PACT Utrecht is een groep Critical Friends verbonden, waarmee we over een unieke manier van werken beschikken. Onze Critical Friends, zelf actief in de culturele sector, zijn beschikbaar voor het geven van opbouwende feedback op organisaties, beleidsplannen, programma's, marketing etc.