Wat doet PACT Utrecht?

PACT Utrecht heeft als doel de uitwisseling van kennis, kunde, materiële ondersteuning, (hulp)vragen, good practices en biedt gelegenheid voor netwerken. Dit doen we onder andere door het organiseren van een reeks van activiteiten waarin we jou willen betrekken om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.

Ontmoeting en activiteiten

PACT faciliteert de ontmoeting. PACTleden wisselen kennis, tools, inspiratie en hun netwerk uit. Tijdens overkoepelende overleggen brengen we de belangrijkste doelen in kaart. Daarbij spelen ook onze Critical Friends een belangrijke rol.

Tools en methodes

PACT verzamelt en deelt tools die instellingen ondersteunen bij het diverser en inclusiever maken van de instellingen. Deze tools hebben betrekking op de 4 P's: Publiek, Programma, Personeel en Partners.

Kennis en inspiratie

We brengen de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit lokaal, nationaal en internationaal in kaart. We delen inspiratie, kennis en inzichten.