Waarom zijn Aanjagers in het leven geroepen?

Het creëren en onderhouden van een diverse en vooral inclusieve instelling valt of staat met de personen die binnen een instelling werkzaam zijn om.

Wat doen Aanjagers?

Sollicitatie

Tweemaandelijkse bijeenkomsten

Om de maand komen aanjagers op de 11e van de even maanden (Feb, Apr, Juni, Aug, Okt, Dec) samen bij een bijeenkomst waar ze cases kunnen voorleggen, ervaringen over specifieke onderwerpen kunnen voordragen en good & bad-practices uitwisselen. Gezamenlijk bepalen ze tijdens deze bijeenkomsten de koers van het leernetwerk, de inhoud van het programma en de samenwerkingspartners.  De aanwezigheid kan naar gelang van de beschikbaarheid of het thema wisselen: zo kunnen wisselende medewerkers van instellingen deelnemen aan een bijeenkomst. Er geldt wel één criterium, namelijk minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten en practices bijwonen.

Tweemaandelijkse practices

Aanjagers organiseren om de beurt in groepen samen met experts op een vakgebied en de projectleiding van PACT de PACT Practices. Uit de ervaring blijkt dat een groot deel van het leerproces rondom diversiteit en inclusiviteit zich afspeelt bij de organisatie van een PACT Practice. Dit programmateam van aanjagers komt in een snelkookpan van uitwisseling, inzichten en kennisvergaring terecht, waarbij ze worden geconfronteerd met hun eigen perspectieven en visie. Met deze kennis  bereiden ze een programma voor en delen ze dit met de andere Aanjagers van PACT.

Aangezien PACT Utrecht een informele vereniging is, wordt de organisatie getrokken door Aanjagers. Zij zijn samen verantwoordelijk en aansprakelijk voor PACT Utrecht. De rol wordt immaterieel en materieel bekrachtigd door een structurele bijdrage.

  • Strategisch, organisatorisch en praktisch betrokken bij PACT
  • Gezamenlijke ontwikkeling over het onderwerp diversiteit
  • Mogelijkheid tot intensiever leerproces
  • Structurele bijdrage

In het derde seizoen van PACT zullen de Aanjager bijeenkomsten vallen op de 11de van even maanden.