Wat zijn de Aanjagers?

Aanjagers zijn (medewerkers van) Utrechtse culturele instellingen. Zij bundelen krachten en werken samen aan hun ontwikkeling rondom diversiteit en inclusiviteit. Als karttrekkers (intern) en aanspreekpunt (extern) van PACT komen ze regelmatig samen, nemen ze het initiatief voor de ontwerp en de organisatie van het PACT programma en faciliteren de continue kennisuitwisseling.

Ze integreren het D&I Pact en tools binnen hun organisatie en participeren actief. Waar voor deze twee rollen de focus ligt op de PACT Practices en de incidentele samenwerking op het gebied van de twee thema’s, is de samenwerking van Aanjagers duurzaam. Dit houdt in dat zij minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten en 5 van de 6 practices bijwonen.

Wie zijn de Aanjagers?

Deze lijst wordt z.s.m. bijgewerkt voor een actueel overzicht.

     Wie zijn de Partners en/of ondertekenaars?

     Partners zijn de organisaties/instellingen die PACT helpen mogelijk te maken. Zij faciliteren, nemen af en produceren als samenwerkingspartner of bieden in een andere vorm ruimte, netwerk of kennis. Deze partners ondertekenen specifieke aspecten van het D&I pact en zijn actief bezig binnen hun organisatie over het onderwerp diversiteit en inclusiviteit.

     • Gemeente Utrecht
     • Art. 1 Midden Nederland
     • ROCMN
     • sCan&Do
     • College voor Rechten van de Mens
     • Critical Mass
     • Inclusive Works