Een groep betrokken Utrechters, die varieert in onder andere leeftijd, culturele origine, woonwijk, opleiding en nog veel meer factoren, vormt samen de Critical Friends van PACT. Critical Friends kunnen zich vinden in de 7 afspraken uit het D&I Pact en onderschrijven deze. Critical Friends worden verbonden aan een of meerdere culturele instellingen en voorzien hen van opbouwende feedback. 

Een van hen licht in dit interview kort toe waarom ze Critical Friend is geworden en hoe ze PACT ervaart tot nu toe.

“Mijn naam is Siham el Ouazizi en ik ben net afgestuurd. Ik heb de opleiding Bedrijfscommunicatie gedaan. Ik heb mijn onderzoek voor mijn afstuderen voor het publiekscentrum van Het Utrechts Archief gedaan. Mijn afstudeeronderwerp was inclusie. Een onderwerp dat op dit moment erg actueel is binnen de cultuursector. 
Tijdens mijn afstuderen heb ik met verschillende mensen uit de cultuursector gesproken en heb ik een bijeenkomst van PACT bijgewoond. Ik kwam voor verrassingen te staan en merkte dat de cultuursector nog wat stappen heeft te maken. Kreten als ‘De gewone Nederlander’, ‘Allochtonen’ en ‘Ik ga opzoek naar een wit persoon om de weg te vragen’ deden mij versteld staan. 
Aan de andere kant merkte ik dat Nederlanders met een migratieachtergrond die als Critical Friend aanwezig waren ook velen vooroordelen hebben. Hele kleine dingen als, uitgaan van het feit dat je geholpen wordt, omdat je een migratieachtergrond hebt of dat Nederlanders enkel er zijn voor de training en het de volgende dag weer vergeten zijn, zijn in mijn ogen onterecht. Dit vind ik niet eerlijk tegenover de mensen die daar op dat moment staan of hulp bieden. Als je geen vragen stelt dan kan en mag je niet oordelen. Iedereen verdient een kans ook de persoon die lijkt op de persoon die jou ooit verdriet heeft gedaan.
Ontken ik dan dat er een verschil is? Nee, absoluut niet. Waar ik wel voor sta is dat elk mens anders is, een kans verdient, vragen dient te stellen en dat je met elkaar in gesprek moet gaan. Anders wordt dezelfde fout gemaakt en wordt er van alle kanten telkens naar de ander gewezen. Ik sta ervoor dat we kritisch zijn naar onszelf, want niemand is perfect of weet hoe het allemaal zit. Wees pro- actief, stel vragen en ga in gesprek. Ik zie mezelf daarom als kritisch geluid voor alle partijen, want ook ik moet mezelf een spiegel voorhouden. Als ik niet kritisch blijf naar mezelf dan kan en mag ik nooit kritisch zijn naar anderen en al helemaal niet als ik geen vragen stel en niet in gesprek ga.
PACT is belangrijk voor mij, omdat ik vind dat dit geluid ook te horen moet zijn. Als we met z’n allen de schuld telkens bij een ander leggen dan komen we nergens, omdat je het buiten jezelf plaatst/zoekt. De ander veranderen dat heb je niet in de hand. Je kan hooguit met iemand in gesprek gaan om voor bewustwording te zorgen of om iemand te inspireren. Jezelf veranderen dat heb je wel in de hand. Ik sluit mij daarom graag aan als Critical Friend. Om vragen te stellen, zodat men zelf de antwoorden vindt, want daar zij we allemaal slim genoeg voor.” 
Siham el Ouazizi
Categorieën: Partners

1 reactie

PACT Practice #4: Terugblik op programma en publiek - PACT Utrecht · 5 april 2019 op 12:20

[…] Dit maakte veel los bij de deelnemers. De gesprekken waren soms intens en gevoelens werden openlijk geuit. Vanuit deelnemers vooraan werd veelal gesproken in termen van pijnlijk en over schuld. Bij de deelnemers die achteraan stonden rees de vraag over het nut van de oefening. Voor hen was de uitkomst veelal  een bevestiging van iets dat ze al wisten.  Uiteindelijk werden de groepjes in een grote cirkel gezet en kwam ook deze vraag naar boven. Het gesprek dat hier op gang kwam, resulteerde in een aantal zeer uiteenlopende meningen en verzoeken. Zo uitte een aantal deelnemers in het midden de verbazing: ze hadden verwacht meer vooraan te staan. Het ongemak én privilege dat zij echter ondervonden ten opzichte van de deelnemers achter zich bleek zeer groot. Andere deelnemers benadrukten dat de oefening pas evenveel waarde voor iedereen zou hebben als de deelnemers die vooraan stonden het besef mee naar huis meenemen hoe bevoorrecht ze zijn en hiermee aan de slag gaan. De angst dat PACT een zoveelste praatclub ‘over anderen’ wordt, blijft reëel. Om te Juist het aandeel van de Critical Friends en de eerlijke feedback hierin naar PACT Aanjagers blijkt hierbij zeer belangrijk. Nieuwsgierig naar het perspectief van een van de Critical Friends op deze avond? Lees de terugblik van Siham hier. […]

Gesloten voor reacties.