Op woensdag 27 maart was de vierde PACT Practice. Afspraak 6 van het D&I pact was het thema van de dag.

Op deze avond gingen wij door een uiteenlopend programma waar wij vooral aan de slag gingen met privileges binnen het thema Programma. Zoals elke PACT Practice behalen Aanjagers gezamenlijk de inhoud van het programma. De organisatoren van de avond (Aanjagers Idske Bakker, Robert Kouijzer en Roelof Wittink) maakten de keuze voor het subthema Privilege om deelnemers eerst bewust te maken van de invloed van je eigen positie en mogelijkheden bij het vormen van een divers programma. Om het gesprek bij Het Wilde Westen in een open setting op gang te helpen is gekozen om met een heerlijk diner te beginnen. Hier werd meteen al druk gesproken over deze onderwerpen. Lees hieronder een korte beschrijving van de avond.

DINER

Stichting Het Wilde Westen

Deze PACT Practice vond plaats in de avond plaats. Dit was een bewuste keuze zodat de hardwerkende deelnemers en Critical Friends die overdag normaal gesproken niet konden, er ook een keer bij konden zijn.

Stichting Het Wilde Westen heeft vanuit haar eigen keuken een diner voorbereid voor de deelnemers die zich hiervoor hadden ingeschreven. Tijdens het diner met medewerkers van uiteenlopende culturele instellingen, critical friends en andere gasten kwamen het gesprek over het thema al snel op gang. Iedere deelnemer werd gevraagd naast een persoon plaats te nemen die zij/hij nog niet kende. Daarnaast werd de eerste oefening uitgedeeld: de privilege kaart. Deze kaart is door Mariangela de Lorenzo ontwikkeld en is hieronder ook te downloaden om binnen de eigen organisatie alsnog een keer te gebruiken.

Walk of Privilege

Met behulp van de voorbereiding van Mavis Carillho heeft Timothy Akinbile de “Walk of Privilege”  uitgevoerd met de deelnemers. Deze oefening is gebaseerd op een aantal vragen rondom privileges waar wij niet iedere dag bij stilstaan.

Vorm

Je begint de oefening door gezamenlijk op een lijn te staan. Daarna beantwoordt een ieder de vragen die gesteld worden door de begeleider door een stap naar voren of naar achter te doen. Het gaat uiteindelijk om het bewust worden waar iedereen aan het begin van de reeks vragen stond, en aan het einde. Aan het einde van deze vragenreeks werdt de grote groep verdeeld in groepjes van 4 waar men het over de waarde van de oefening kon hebben en wat dit voor hen betekende.

Resultaat

Dit maakte veel los bij de deelnemers. De gesprekken waren soms intens en gevoelens werden openlijk geuit. Vanuit deelnemers vooraan werd veelal gesproken in termen van pijnlijk en over schuld. Bij de deelnemers die achteraan stonden rees de vraag over het nut van de oefening. Voor hen was de uitkomst veelal  een bevestiging van iets dat ze al wisten.  Uiteindelijk werden de groepjes in een grote cirkel gezet en kwam ook deze vraag naar boven. Het gesprek dat hier op gang kwam, resulteerde in een aantal zeer uiteenlopende meningen en verzoeken. Zo uitte een aantal deelnemers in het midden de verbazing: ze hadden verwacht meer vooraan te staan. Het ongemak én privilege dat zij echter ondervonden ten opzichte van de deelnemers achter zich bleek zeer groot. Andere deelnemers benadrukten dat de oefening pas evenveel waarde voor iedereen zou hebben als de deelnemers die vooraan stonden het besef mee naar huis meenemen hoe bevoorrecht ze zijn en hiermee aan de slag gaan. De angst dat PACT een zoveelste praatclub ‘over anderen’ wordt, blijft reëel. Om te Juist het aandeel van de Critical Friends en de eerlijke feedback hierin naar PACT Aanjagers blijkt hierbij zeer belangrijk. Nieuwsgierig naar het perspectief van een van de Critical Friends op deze avond? Lees de terugblik van Siham hier.

 

Workshop rondes

Catching Cultures Orchestra/Gaudeamus en Ronen Abas/Bart Bleijerveld

Na de oefening was het tijd om te kiezen tussen twee verschillende workshops. Vanuit Caching Cultures Orchestra was een workshop voorbereid in samenwerking met Gaudeamus voor de deelnemers. Deze workshop was vooral gefocust op muziek en de samenwerking tussen twee verschillende organisaties die vervolgens composities in elkaar zetten met musici met een Arabische, Afrikaanse en Westerse achtergrond.

Op een andere locatie binnen Het Wilde Westen gaven Ronen Abas (HKU) en Bart Bleijerveld (Wilde Westen) samen een workshop aan de hand van een dialoog. Dit dialoog vond vooral plaats rondom het thema theater en welke privileges daarin voorkomen.

Afsluiting

Aan het begin van de avond kreeg iedereen twee kaartjes mee. De eerste kaart werdt gebruikt om “jouw privilege” in te voeren. Dit is een privilege wat jij zelf denkt wat je hebt. Op het andere kaartje vulde de gene waar je naast zat het kaartje in wat hij/zij dacht jouw privilege te zijn.

Aan het einde van de avond kon je vergelijken wat er was ingevuld met degene waar je de avond mee was begonnen. Ook dit leverde goede gesprekken op want niet iedereen had de privilege’s waar sommige deelnemers in een eerste indruk aan dachten.

Hierna begon de borrel om na te praten. Mede dankzij Idske Bakker, Robert Kouijzer (De Coöperatie) en Roelof Wittink (Catching Cultures Orchestra) was deze PACT Practice #4 een succes.

 

PACT Practice #5.

Wil je volgende keer ook aanwezig zijn voor een PACT Practice. Meldt je alvast aan voor de volgende keer!

Via de Facebook pagina van PACT Utrecht houdt je jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en via de event page van PACT Practice #5 zal je op de hoogte worden gehouden van het evenement.

Tools en Tips van PACT Practice #4: Programma

De oefeningen die zijn gegeven tijdens PACT Practice #4 zijn op maat gemaakt voor de deelnemers van PACT Utrecht. De oefeningen kunnen altijd het beste gegeven worden door een externe begeleider die buiten de organisatie staat.

De workshop tools:

PACT Privilege Test

De workshopgevers:

 

Categorieën: NaslagwerkNieuws