Afgelopen maandag op 13 januari kwamen de aanjagers en Critical Friends voor de derde keer samen in het Museum Catharijne Convent voor PACT Practice 2.3 met als thema (Un)conscious bias. Dit is afspraak 3 van het D&I pact: Bewustwording unconscious bias.

 

 

 

Aanleiding van het thema Religie

Ditmaal waren wij uitgenodigd bij het Museum Catharijne Convent waar wij de gehele middag in het auditorium hebben doorgebracht. De middag werd begeleid door onze eigen Critical Friend en moderator Ebru Aydin.  Verschillende vraagstukken en opdrachten werden ons opgelegd vanuit haar functie waar de meest interessante gesprekken uit voortkwamen.

De aanleiding van het subthema Religie kwam voort vanuit een interessante gebeurtenis die eerder bij het vorige seizoen van PACT voor kwam. Een Critical Friend en één van de aanjagers kwamen elkaar tegen toen de opmerking “Atheïsme is ook een religie” werd gedaan. De reactie die daarop volgde leidde tot een interessant gesprek tussen beide wat ze ook hebben gedeeld tijdens deze middag.

 

Met elkaar in gesprek

Denk even na over de vragen: “Waar heeft geloof jou pijn gedaan?” en “Waar heeft geloof jou gelukkig gemaakt?”

In tweetallen hebben de aanjagers deze vragen beantwoord en zijn met elkaar in gesprek gegaan. De invloed die geloof heeft in het werkveld is soms toch wel groter dan eerst verwacht.

 

Tom Mikkers: Religiestress

Tom Mikkers gaf een interessante lezing over Religiestress, een woord wat hijzelf bedacht heeft en wat inmiddels al in de Van Dale staat.

Hij heeft ons meegenomen in een tijdlijn van de rol van religie in de Nederlandse cultuur. De omslag in de jaren 60 en Nederlandse visie op religie en wat wij als maatschappij geloven in vergelijking met andere landen in de wereld.

Niet elke dag krijg je te horen dat Nederland een “frontrunner” of “early adaptor” is. Maar in vergelijking met andere landen hebben wij er grotendeels voor gekozen om zonder religie of geloof te leven. Wat wij echter niet hadden verwacht als maatschappij is dat sommige van onze burgers met een bi-culturele achtergrond zich sterk vast zouden houden aan hun geloof. Hoe gaan we hiermee om? Waarom schuurt dit zo? Dit is een van de redenen van Religiestress.

Inter Collegiale Intervisie

Samen met een aantal aanjagers en onder leiding van Mavis Carillio starten binnenkort de Inter Colleagiale intervisie groep. Deze groepen zijn samengesteld om met verschillende aanjagers in gesprek te gaan over casussen binnen hun werkveld, leefomgeving en instelling.

Bent je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Mail ons dan naar samen@pactutrecht.nl

Links

Met dank aan:

Categorieën: Naslagwerk