De Code Culturele Diversiteit is een code die door de culturele sector zelf is in 2011 ontwikkeld. De hoofdthema’s van de Code onderstrepen het belang van inclusie en culturele diversiteit in de praktijk van culturele instellingen. Daarom vormt zij een van de bouwstenen van PACT Utrecht. Mede om de beknopte en accurate inhoud van de Code adviseren we alle ondertekenaars van het Pact om eerst de Code te lezen.

Lees de code http://codeculturelediversiteit.com/de-code/

Het uitgangspunt van Pact Utrecht betreft de vier principes en de bepalingen van de Code Culturele Diversiteit. Deze vier principes zijn als volgt. De culturele instelling:
  • formuleert een visie op culturele diversiteit;
  • concretiseert haar visie op culturele diversiteit in beleid en draagt zorg voor de financiering hiervan;
  • werkt aan continue verbetering van haar resultaten op gebied van culturele diversiteit en richt de organisatie hierop in;
  • het toezichthoudend orgaan van de culturele instelling ziet toe op de naleving van de Code Culturele Diversiteit.
Categorieën: NaslagwerkTools