Pact Practice 3 Voorbereiding

Op 31 januari zal het informele netwerk van PACT Utrecht de derde Pact Practice organiseren. Deze zal zich focussen op afspraak #3 van het D&I pact. Iedereen heeft onbewuste vooroordelen, maar niet iedereen weet tot hoever deze vooroordelen gaan. Hoe diep zitten deze bij jou? Voorbereiding Onze vrienden van Critical Lees meer…

PACT Practice 2

Op donderdag 22 november was de tweede PACT Practice. Afspraak 2 uit het D&I Pact gold als rode draad door de dag heen. Aan de hand van een voorbereidende vragenlijst, een open gesprek met de Critical Friends, de interactieve presentatie van onze partners van sCan&Do uit Vlaanderen en hun berg aan Lees meer…

De digitale scan Inclusiviteit

Wat is cultuur & creatief inclusief? Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele Lees meer…

PACT Practice nr 1: personeel

Dinsdag 25 september vond de eerste PACT Practice plaats. Deze tweemaandelijkse sessie vindt in intieme setting plaats zodat we samen het thema van die keer kunnen uitdiepen. De thema’s van de sessies zijn gekoppeld aan de afspraken uit het D&I Pact. De eerste sessie behandelde Afspraak 4 Samenstelling Bestuur c.q Lees meer…

Inclusiediamant

Tijdens de allereerste presentatie van het D&I pact werd voorgesteld om met kleuren / cirkels de status en voortgang van je instelling inzichtelijk te maken. Dit kan helpen bij het visualiseren van hoe je organisatie het doet op de verschillende aspecten van inclusie en bij het in kaart brengen van Lees meer…