PACT Practice 2

Op donderdag 22 november was de tweede PACT Practice. Afspraak 2 uit het D&I Pact gold als rode draad door de dag heen. Aan de hand van een voorbereidende vragenlijst, een open gesprek met de Critical Friends, de interactieve presentatie van onze partners van sCan&Do uit Vlaanderen en hun berg aan Lees meer…

De digitale scan Inclusiviteit

Wat is cultuur & creatief inclusief? Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele Lees meer…

Inclusiediamant

Tijdens de allereerste presentatie van het D&I pact werd voorgesteld om met kleuren / cirkels de status en voortgang van je instelling inzichtelijk te maken. Dit kan helpen bij het visualiseren van hoe je organisatie het doet op de verschillende aspecten van inclusie en bij het in kaart brengen van Lees meer…