Tijdens de allereerste presentatie van het D&I pact werd voorgesteld om met kleuren / cirkels de status en voortgang van je instelling inzichtelijk te maken. Dit kan helpen bij het visualiseren van hoe je organisatie het doet op de verschillende aspecten van inclusie en bij het in kaart brengen van je blinde vlekken, waardoor je als instelling je focus kan (her)bepalen in lijn met je visie.

Movisie – inclusiediamant

De Inclusiediamant van Movisie bevat praktische tools om te werken aan de basiscompetenties voor de sociale professional om inclusief te werken. Vanuit deze basis is het ook belangrijk om te weten wanneer er op specifieke diversiteitsfactoren meer aandacht moet worden besteed. Daarom biedt de Inclusiediamant ook specifieke tools gericht op de volgende acht diversiteitsfactoren:

Wil je hier meer over weten of over een van de andere tools van Movisie?  Bezoek dan de site: https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit

Categorieën: Tools