Op donderdag 22 november was de tweede PACT Practice. Afspraak 2 uit het D&I Pact gold als rode draad door de dag heen.

Aan de hand van een voorbereidende vragenlijst, een open gesprek met de Critical Friends, de interactieve presentatie van onze partners van sCan&Do uit Vlaanderen en hun berg aan inspirerende tools zijn we 4 uur lang geconfronteerd met successen, pijn- én werkpunten. Lees hieronder in het kort een terugkoppeling van de belangrijkste punten.

Vragenlijst

Ter voorbereiding van de PACT Practice hebben de instellingen dit keer voorbereidend werk moeten doen. Een werkelijke organisatie scan die is opgesteld door Cultuur en Creatief Inclusief in samenwerking met Universiteit Tilburg en Mavis Carrilho, die ook nauw bij PACT betrokken is.

Het doel van deze vragenlijst in combinatie met de PACT Practice, was om te kijken waar de pijn-/leerpunten liggen van ieders organisatie. Voor velen een complexe en enigszins droge vragenlijst die soms pijnlijke vragen stelt, maar gaf het tevens aanleiding tot een mooi openhartig gesprek over waar medewerkers en hun organisatie op dit moment staan.

Wil jij deze vragenlijst alsnog invullen en als reflectie gebruiken voor jouw instelling dan vind je de lijst op cultuurencreatiefinclusief.nl. Wij raden ondertekenaars van het D&I Pact aan dit in te vullen en als referentiekader te gebruiken.

Critical Friends

Gesprek

Alle aanwezigen van hun a-propos, de dag begon origineel. Nadat deelnemers zichzelf op een lijn moesten plaatsen op basis van het aantal jaren dat ze in de culturele sector werkzaam zijn, vormden critical friends verschillende groepen door deelnemers één voor één in hun eigen groepje te kiezen. Ali Amghar, Raymond Ramdihal en Ali Zanad bespraken vervolgens samen met de gesprekleidende Aanjagers aan de statafels wat de pijn-, leer,- en besefpunten waren van de vragenlijst.

De critical friends mochten hier alleen kritische vragenstellen en voortborduren op bepaalde onderwerpen terwijl het gesprek werd geleid door de Aanjagers.

Intermezzo

Na deze gesprekken was het woord aan de Critical Friends: zij mochten hun verhaal doen en vertellen wat de meest opmerkelijke punten waren van deze gesprekken. In de vorm van een panel werden de critical friends als een highlight vooraan de zaal geplaatst met dit keer de kans om te vertellen wat hun opviel, zonder interruptie van de instellingen.

Zo bleken de vragen van de vragenlijst niet altijd even makkelijk. Dit betekende ook dat er niet op iedere vraag een helder antwoord was. Een terugkomende struikelpunt is de positieve discriminatie: “Moet ik medewerkers binnen mijn team ontslaan om meer divers te worden?” speelt nog steeds in onze hoofden.

Het delen van ervaringen delen is een van de belangrijkste pijlers van PACT Utrecht. Niemand is expert, maar samen als culturele sector zoeken we naar een oplossingen.

sCan&Do

Presentatie door Gunilla de Graef en Mathieu Charles

Gunilla de Graef en Mathieu Charles gaven een zeer interessante workshop met betrekking tot de methodiek van sCan&Do. Deze workshop was vooral bedoeld om inzicht te geven hoe deze twee experts op het gebied van diversiteit te werk gaan binnen verschillende organisaties die diverser willen worden.

Het langdurige traject waar een aantal organisaties in Vlaanderen midden in zitten werd als inspiratie gebruikt om te laten zien.

De hands-on mentaliteit van Gunilla en Mathieu bleek onder andere uit de tools die ze toepasten. Zo startten we op een lijn die we zelf vormden aan de hand van het zeggenschap en mandaat dat we binnen onze eigen organisatie ervaren.

Of gebruikte we onze voeten om ons op de Deep Democracy manier te positioneren ten opzichten van een stelling. Naar gelang het antwoord werd de zaal verdeeld over 4 vlakken waarbij ieder vlak een nuance van een antwoord was op een lastige casus.

Bekijk hier de presentatie: Wat is sCan&Do PACT 22-11-2018

Tools en tips voor websites

Wrap up door Ali Amghar

Als afsluiting van de dag heeft Ali Amghar in een monoloog zijn visie op de dag met ons gedeeld: een tekst die hij tijdens het programma van de dag schreef. Hierbij lag de nadruk op de kracht om onderwerpen vanuit een andere achtergrond te zien, en continu een critical friend te zijn. Lees hieronder hoe hij de dag heeft beleefd.

Je vraagt je soms wel eens af, waarom je in hemelsnaam in de culturele sector wil gaan werken.

Met een minister die afgelopen zomer kunst en cultuur bestempelde als een hobby er elk jaar steeds minder vaste banen in de sector te vinden zijn en dat bij een bezuiniging kunst altijd in de hoek zit waar de klappen vallen, zou niemand het je kwalijk nemen als je toch een carrière als bijvoorbeeld accountant achternagaat, precies zoals je ouders het graag zien.

Tel daarbij op dat je in de gehele sector, op het podium na, nauwelijks iemand tegenkomt die op je lijkt of die je herkent qua achtergrond en je hebt de situatie waarom we vandaag in een donker theatertje in Overvecht-Zuid zitten.

Snelle oplossingen en olifantenpaadjes bestaan niet. Het is een probleem waarbij er van de ene kant wordt gevraagd om nog creatiever te denken, maar waarbij je tegelijkertijd altijd aan moet horen dat het nog beter kan.

Het vraagstuk over diversiteit/inclusiviteit in de culturele sector willen we het liefst zo snel mogelijk oplossen, maar uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het hier om een marathon gaat en niet om een sprint.

Ondanks dat het zo tergend langzaam gaat, en met net zo vaak vallen als opstaan, is het belangrijk om niet alleen kritisch te zijn, maar ook vertrouwen te houden.

Als inwoner van de stad en programmamaker ben ik vooral bezig met me af te vragen wat ons als Utrechters met elkaar verbindt. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat kunst & cultuur, in vrijwel al haar vormen, een uniek platform voor alle inwoners van de stad kan zijn.

Of je nou een beginnend kunstenaar bent die zich wil uiten in beeld en geluid, of als bezoeker iets van dichtbij wil ervaren en bewonderen..

En als er één sector is waar zowel de creaties als mogelijkheden oneindig zijn, is het kunst en cultuur.

Allen veel succes en tot de volgende keer.

– Ali Amghar

 

 

Categorieën: NieuwsTipsTools