Wat is cultuur & creatief inclusief?

Tool voor bij afspraak 2: Scan Creatief & Inclusief

Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. Een cultuur die past bij deze tijd en die duurzaam is.

De actiepunten

  • Een landelijke campagne die uitmondt in het congres Beeld&Storm met de uitreiking van de &Award voor een baanbrekend initiatief op het gebied van inclusiviteit
  • De Code Culturele Diversiteit nemen we onder de loep en waar nodig wordt deze aangepast aan actuele ontwikkelingen
  • We bieden tools aan om je te helpen, zoals de digitale scan Inclusiviteit en ontsluiten trainingsaanbod en informatie.

De scan

Scan met deze test je organisatie om na te gaan of jullie al structureel werk maken van inclusiviteit. Is iedereen binnen de organisatie doordrongen van het Nederland van nu? Kennen jullie het publiek van de toekomst? Die mooie collectie fans van alle leeftijden, van alle sekses, van alle kleuren en met alle smaken. Herkenning ontspant. Zo voel je je thuis. Wil je als podium, cultureel instituut, museum, theater… overleven? Kom dan in actie en doe je best om nieuw publiek en nieuwe collega’s een thuis te bieden en ze een punt van herkenning te geven. Doe de test —> 

Categorieën: NieuwsTools