Na anderhalf jaar uitdagingen en kennis uitwisselen, best practices verzamelen in andere steden, de behoefte binnen de culturele sector en vooral onder de verschillende doelgroepen onderzoeken en gezamenlijk te werken aan een set van afspraak die we met elkaar willen aangaan, presenteren we jullie:

1. Het Netwerk

PACT Utrecht is een informeel netwerk dat samen werkt aan een diverse en inclusieve culturele sector. Dat doen we vanuit de overtuiging dat Utrecht gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving. De hoofdthema’s hierbij zijn: Personeel, Publiek, Programma en Partners. Deze zijn in het D&I Pact onderverdeeld in 7 verschillende doelstellingen. Deze intentieverklaring wordt bekrachtigd door het aanmelden in een rol van Aanjager, Doener of Partner. Meer info is te lezen op: https://pactutrecht.nl/ 

2. Het D&I Pact: 7 afspraken

Wij, Utrechtse cultuur- makers, sluiten met elkaar een overeenkomst om samen de Utrechtse cultuursector Divers en Inclusief te maken. Door het D&I-pact te onderschrijven laten we zien dat we niet alleen de urgentie voelen, maar ons ook daadwerkelijk committeren aan het verwezenlijken van (een of meer) doelstellingen. Door deze handeling maak je direct deel uit van PACT Utrecht.

  1. Code Culturele Diversiteit
  2. Organisatieontwikkeling diversiteit & inclusie
  3. Bewustwording unconscious bias
  4. Samenstelling Bestuur c.q. Raad van Toezicht
  5. Samenstelling Personeel
  6. Programmering, productie en/of presentatie
  7. Samenstelling publiek
Deze 1.0 versie delen we met jullie met het idee om zo samen in een stroomversnelling te komen. Sommige woorden zullen voor de een niet helemaal kloppen, de opmaak werkt voor de ander niet. Feedback nemen we graag mee voor de verbeterde 2.0 versie. En ondertussen gaan wie zich in de urgentie van de overeenkomst herkennen alvast gezamenlijk met (een deel van) de afspraken aan de slag. Het D&I Pact ondertekenen en aanmelden als Aanjager, Doener of Partner kan via: https://pactutrecht.nl/onderteken/
Zo maak je meteen deel uit van PACTUtrecht en blijf je tevens op de hoogte van tools, werklabs, lezingen en overige vormen van gezamenlijke kennisuitwisseling.

3. Het Programma

PACT Practice

PACT faciliteert de ontmoeting. Vorig jaar in november deden we dit door middel van één groot congres. Dit jaar hebben we gekozen voor terugkerende events.

6 keer per jaar wisselen PACT Aanjagers en Doeners tijdens PACT Practices elke keer op een andere locatie kennis, tools en netwerk uit. Tijdens deze werklabs gekoppeld aan een van de doelstellingen van het D&I Pact gaan we aan de slag met praktische tools.
Meld je hier aan en koop een kaartje voor de PACT Practice van 25 september met als thema Personeel en Raad van Bestuur: https://www.facebook.com/events/1080415775450704/
Op deze dag zullen in NEVA onder andere Inclusive Works en Art 1 een workshop verzorgen (rondom het bereiken van verschillende doelgroepen en een inclusieve sollicitatieprocedure).

Critical Friends

Daarnaast zijn we bezig met het samenstellen van een pool aan Critical Friends.
Deze groep betrokken Utrechters, variërend in oa leeftijd, culturele origine, woonwijk, opleiding, heeft aangegeven verbonden te willen worden aan een of meerdere culturele instellingen en hen van opbouwende feedback te voorzien.
Meld jezelf of een ander aan als Critical Friend door een mail te sturen naar samen@pactutrecht.nl

Vragen of feedback?

Dank voor je aandacht om deze lap tekst te lezen. We hebben geprobeerd om de ontwikkelingen in een notendop samen te vatten, maar er is natuurlijk veel meer.
Dus ben je geïnteresseerd? Volg de socials en kom naar de PACT Practice. Om het bereik te vergroten vragen we je deze post door te sturen naar mensen/instellingen waarvan jij denkt dat het thema hen interesseert.
Heb je nog vragen? Stuur ons dan een mailtje op samen@pactutrecht.nl. We werken dolgraag samen met jou aan een diversere en inclusievere culturele sector.
Categorieën: Nieuws