Migrascope: een presentatie van innovatieve diversiteitspraktijken in de EU

Tijdens de PACT Practice van september met als thema Personeel sprak Laura Coello over de Migrascope. Voor dit Europese Unie project hebben 45 werkgevers bezoeken afgelegd bij andere werkgevers in de Europese Unie om hun diversiteitsinitiatieven voor recente migranten of mensen met een migratie-achtergrond te zien en ervaren. Op 17 oktober a.s. 9.30-12.30 uur presenteren zij Lees meer…

De digitale scan Inclusiviteit

Wat is cultuur & creatief inclusief? Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele Lees meer…

PACT Practice nr 1: personeel

Dinsdag 25 september vond de eerste PACT Practice plaats. Deze tweemaandelijkse sessie vindt in intieme setting plaats zodat we samen het thema van die keer kunnen uitdiepen. De thema’s van de sessies zijn gekoppeld aan de afspraken uit het D&I Pact. De eerste sessie behandelde Afspraak 4 Samenstelling Bestuur c.q Lees meer…