Voorbereiding PACT Practice 2: Organisatieontwikkeling.

Volgende week donderdag, 22 November, is de volgende PACT Practice. Het thema is Organisatieontwikkeling (afspraak 2 van het D&I Pact) en de workshopgevers zijn Gunilla de Graef (Juntar) en Mathieu Charles (Minderhedenforum) namens Podiumkunsten in Vlaanderen. Verschillende experts bundelen hun expertises over het reilen en zeilen van de kunstensector met deze over diversiteit, Lees meer…

Migrascope: een presentatie van innovatieve diversiteitspraktijken in de EU

Tijdens de PACT Practice van september met als thema Personeel sprak Laura Coello over de Migrascope. Voor dit Europese Unie project hebben 45 werkgevers bezoeken afgelegd bij andere werkgevers in de Europese Unie om hun diversiteitsinitiatieven voor recente migranten of mensen met een migratie-achtergrond te zien en ervaren. Op 17 oktober a.s. 9.30-12.30 uur presenteren zij Lees meer…

De digitale scan Inclusiviteit

Wat is cultuur & creatief inclusief? Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele Lees meer…